نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست نشریات نا معتبر

لیست نشریات نا معتبر


لیست نشریات نا معتبر


قابل توجه پژوهشگران گرامی
به منظور ارتقاءهر چه بیشتر کیفیت مقالات علمی ،پیشگیری از انتشارات مقالات ارزشمند پژوهشگران کشور در نشریات نامعتبر خارجی و ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی ارزیابی اینگونه نشریات در دانشگاه های کشور سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی از طریق سایت rppc.msrt.ir  اعلام می گردد
.

لینکهای زیر را دنبار فرمایید.

لیست نشریات معتبر دی ماه 1395

جستجوی نشریات نامعتبر