لیست مراجع تأیید کننده بند 11 ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامة ارتقای مرتبة

لیست مراجع تأیید کننده بند 11 ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامة ارتقای مرتبة


قابل توجه هیات علمی

لیست مراجع تأیید کننده بند 11 ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامة ارتقای مرتبة

 

 

لیست مراجع تأیید کننده بند 11 ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامة ارتقای مرتبة

اعضای هیات علمی

ردیف

مراجع

1

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

3

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

4

پارک علم و فناوری گیلان

5

پارک علم و فناوری یزد

6

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

7

پارک علم و فناوری استان همدان

8

پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

9

پارک علم و فناوری خوزستان

10

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

11

پارک علم و فناوری استان فارس

12

پارک علم و فناوری استان سمنان

13

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

14

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

15

دانشگاه تبریز

16

دانشگاه فردوسی مشهد

17

دانشگاه شیراز

18

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

19

دانشگاه علم و صنعت ایران

20

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

21

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 
آدرس کوتاه :