نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دانشجویان استعداد درخشان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

لیست دانشجویان استعداد درخشان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


لیست دانشجویان استعداد درخشان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیلیست دانشجویان استعداد درخشان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

نام ون ام خانوادگی

مقطع

رشته تحصیلی

9

عباس مرادی

کارشناسی

اقتصادوعلوم اجتماعی

10

 زهرا جعفری

کارشناسی

اقتصادوعلوم اجتماعی

11

 میلاد مولایی

کارشناسی

اقتصادوعلوم اجتماعی

27

 زهرا علی صادقی

کارشناسی ارشد

اقتصادوعلوم اجتماعی

12

 زهرا قیاسی نیا

کارشناسی

پژوهشگری اجتماعی

1

محمد بنافی

دکتری PhD

حسابداری

3

مریم مجدم

کارشناسی

حسابداری

4

رضا نیکوکار

کارشناسی

حسابداری

13

 نرگس رضائی

کارشناسی

حسابداری

14

 زهرا محمدی

کارشناسی

حسابداری

15

 فاطمه میرزایی

کارشناسی

حسابداری

28

رویا خسروانی

کارشناسی ارشد

حسابداری

29

 مهدی تولا

کارشناسی ارشد

حسابداری

5

عبداللهی دزکی-نرگس

کارشناسی

حقوق

6

شهریار داستانی عبدولی

کارشناسی

حقوق

7

عباس مرادی

کارشناسی

حقوق

30

 ونس جمشیدی دوغالی

کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

31

مهسا دبیرزاده

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

32

 فرزاد کرمی کلمتی

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

33

 میلاد کیانپوریان نژاد

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

34

موسوی سیده زهرا

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

35

سحر طهماسبی

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

16

 زهرا سیاحی

کارشناسی

علوم اجتماعی - گرایش پژوهشگری

17

صفورا مقصودی نژند

کارشناسی

علوم اجتماعی - گرایش پژوهشگری

36

ایوب رستمی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی _ جامعه شناسی

8

 کوثر خلف زاده

کارشناسی

علوم اجتماعی -برنامه ریزی اجتماعی

18

 سیناعلی زاده اهوازی

کارشناسی

علوم اقتصادی

37

شیوا شریف زاده اهوازی

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

2

منا عچرش کریمی

دکتری PhD

علوم اقتصادی _اقتصاد پولی

19

لیلا شاچری

کارشناسی

علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

20

 کوثر نری موسی

کارشناسی

علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

21

احمدرضا  علی پوراسیری

کارشناسی

علوم سیاسی

22

محمدی دینانی-محمد

کارشناسی

علوم سیاسی

23

 معصومه باوی

کارشناسی

علوم‌اقتصادی -اقتصاد بازرگانی

24

خدیجه ممبنی

کارشناسی

علوم‌اقتصادی -اقتصاد بازرگانی

25

 شقایق میاح

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

26

محمدحسن بقالی نژادشوشتری

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

40

سپیده جوادنیا

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی -کارآفرینی

41

توران آرغا

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی -کارآفرینی

42

فرزانه بلوک حیدری

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

38

مهشید گدازی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

39

مهیار قلی پور همدانی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی

43

 پگاه گنجی زیتونی

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

44

 ندا آریا زنگنه

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی