نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد سال 1395

قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد سال 1395


قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد سال 1395

بمنظور برگزاری هر چه بهتر آزمون کارشناسی‌ارشد سال 1395 رعایت نکات ذیل توسط داوطلبان الزامی است: ـ بهمراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی 2ـ از آوردن هر گونه وسایل اضافی شامل کیف، ماشین حساب، تلفن همراه خودداری بعمل آید. 3ـ حضور داوطلبان طبق برنامه زمانی ذیل ضروری است: