نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز


قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز

اطلاعیه پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

 

انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 منوط به پرداخت حداقل 20درصد از بدهی معوقه سالهای قبل و پرداخت کامل شهریه ثابت و متغیر نیمسال دوم 96-95 خواهد بود.

به استناد مصوبه هیات امناء در صورت انصراف و ترک تحصیل دانشجویان ثبت نام قطعی نیمسال دوم 96-95 در پردیس دانشگاهی و دوره های شبانه ( نوبت دوم) دانشگاه های عضو هیات امناء از دانشگاه شهید چمران اهواز، مبلغ معادل مجموع شهریه ثابت و متغیر ترم ثبت نام شده و شهریه ثابت ترم بعد آن (شهریه ثابت دوم نیمسال به علاوه شهریه متغیر نیمسال دوم 96-95) از دانشجویان مذکور اخذ می گردد.


----------------

اخبار واطلاعیه های  دانشکده