نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز


قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز
 خواهشمند است به موارد زیر توجه کافی داشته باشید

بدنیوسیله فرآیند انتخاب واحد و پرداخت همزمان شهریه برای نیمسال اول 96-95 به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

مرحله اول: ورود به سامانه انتخاب واحد صرفاً پس از پرداخت 20% بدهی سنوات قبل، امکان پذیر خواهد بود . بدیهی است در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر از سوی دانشجو، ورود به مرحله انتخاب واحد میسر نخواهد بود .

مرحله دوم: پس از ورود به مرحله انتخاب واحد، دانشجو اقدام به اخذ واحدهای نیمسال مورد نظر می نماید.

مرحله سوم: در این مرحله بر اساس شهریه های مصوب دوره های مختلف، هزینه انتخاب واحد انجام شده توسط دانشجو، محاسبه و بلافاصله پس از انتخاب واحد در سامانه نیز نمایش داده خواهد شد.

مرحله چهارم: در مرحله پایانی، دانشجو می بایست از طریق درگاه الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه اقدام نماید. بدیهی است عدم پرداخت شهریه موجب لغو انتخاب واحد خواهد شد.