نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز


قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز

بدنیوسیله فرآیند انتخاب واحد و پرداخت همزمان شهریه برای نیمسال اول 96-95 به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

مرحله اول: ورود به سامانه انتخاب واحد صرفاً پس از پرداخت 20% بدهی سنوات قبل، امکان پذیر خواهد بود . بدیهی است در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر از سوی دانشجو، ورود به مرحله انتخاب واحد میسر نخواهد بود .

مرحله دوم: پس از ورود به مرحله انتخاب واحد، دانشجو اقدام به اخذ واحدهای نیمسال مورد نظر می نماید.

مرحله سوم: در این مرحله بر اساس شهریه های مصوب دوره های مختلف، هزینه انتخاب واحد انجام شده توسط دانشجو، محاسبه و بلافاصله پس از انتخاب واحد در سامانه نیز نمایش داده خواهد شد.

مرحله چهارم: در مرحله پایانی، دانشجو می بایست از طریق درگاه الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه اقدام نماید. بدیهی است عدم پرداخت شهریه موجب لغو انتخاب واحد خواهد شد.