نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه داشجویان دانشکده

قابل توجه کلیه داشجویان دانشکده


قابل توجه کلیه داشجویان دانشکده

قابل توجه کلیه داشجویان شروع نیمسال دوم 94-93 در تاریخ 93/11/11می باشد و شرکت دانشجو در کلاسها الزامی است. عدم حضور، غیبت تلقی می گردد.