نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

درج عبارت گرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه روی جلد پایان نامه ها - - - - - از آنجا که سال جاری برابر با شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز است، برای گرامیداشت و ماندگاری این مناسبت، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود دانشجویانی که تا پایان سال جاری دفاع می¬نمایند، روی جلد پایان نامه¬هایی که صحافی می¬شود، جمله ذیل درج گردد: « شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه گرامی باد » ==== دانلود فایل الحاقی ====