نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان محترم(امتحانات پایان ترم)

قابل توجه دانشجویان محترم(امتحانات پایان ترم)


قابل توجه دانشجویان محترم(امتحانات پایان ترم)

قابل توجه دانشجویان محترم

همراه داشتن وسایل الکترونیکی (تلفن همراه و ....) در جلسه آزمون اکیدا ممنوع می باشد. بدیهی است در صورت مشاهده توسط مسئولین آموزش، با متخلفین برخورد خواهد شد.