نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم


قابل توجه دانشجویان محترم

??قابل توجه دانشجویان محترم??
خواهشمند است قبل ازشروع مرحله انتخاب واحد در سامانه سما (http://reg.scu.ac.ir)
 به سایت دانشکده(http://economics.scu.ac.ir)
قسمت گروه مربوطه،  منوی برنامه ریزی درسی را به دقت مطالعه بفرمایید.
همچنین  از سایت دانشکده اقتصاد می توانید منوی معاون آموزشی و گزینه اداره آموزش -برنامه های درس تمام گروههای آموزشی را ملاحظه بفرمایید