نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت ورودی 93

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت ورودی 93


قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت ورودی 93

قابل توجه دانشجویان ورودی  93 رشته مدیریت
جهت تشکیل کلاس های زیر در ترم نیمسال دوم97-96 ثبت نام در دفتر گروه مدیریت(خانم صمدی) اقدام نمایید 1- حقوق اساسی
2-پول و بانکداری
3-روش تحقیق