نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان دکتری - امتحان جامع

قابل توجه دانشجویان دکتری - امتحان جامع


قابل توجه دانشجویان دکتری - امتحان جامع

 

قابل توجه دانشجویان دکتری گروه اقتصاد آزمون جامع در تاریخ یکشنبه 25/9/97 (کتبی) و دوشنبه 26/9/97 (شفاهی) برگزار می­گردد.