نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعال نمودن رمز عبور و استفاده از سایت کامپیوتر دانشکده

فعال نمودن رمز عبور و استفاده از سایت کامپیوتر دانشکده


فعال نمودن رمز عبور و استفاده از سایت کامپیوتر دانشکده


ضمن تیریک سال تحصیلی جدید به اطلاع دانشجویان دانشکده می رساند  از ترم جاری استفاده از سیتم رایانه مرکز کامپیوتر با استفاده از کلمه کاربری و رمز عبور می باشد .

دانشجویان برای فعال نمودن به سایت اینترنت مراجعه نمایند

از شنبه   تاریخ 88/7/11 
 از ساعت 8:30 الی 14
 
    شنبه  گروه حسابداری  
یکشنبه گروه اقتصاد
دوشنبه گروه مدیریت
سه شنبه  گروه جامعه شناسی
چهار شنبه گروه حقوق و علوم سیاسی


حداقل 6 کارکتر برای رمز عبور می بایستی انتخاب گردد.


® مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی