نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم انتقادادت و پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی

فرم انتقادادت و پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی


فرم انتقادادت و پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی

بازدید کننده گرامی  خواهشمند است  در  صورت داشتن انتقادات و یا پیشنهادات  در مورد حوزه آموزشی دانشکده  اقتصاد  روی لینک زیر رفته و با انتخاب گزینه های دلخواه  فرم را تکمیل نمایید

فرم انتقادات و پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی