نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی

فرم انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی


فرم انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی

به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش، در سایت دانشگاه، پورتال مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی، لینکی با عنوان "انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی" طراحی شده است که پذیرای نقطه نظرات دانشگاهیان محترم ( اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان) می باشد.
آدرس لینک به شرح زیر می باشد:
http://epe.scu.ac.ir      
لینک مستقیم:
http://epe.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4611&Site=epe.scu.ac&Lang=fa-IR