نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فایل برنامه ریزی نیمسال اول 96-95

فایل برنامه ریزی نیمسال اول 96-95


فایل برنامه ریزی نیمسال اول 96-95

برنامه ریزی  درسی نیسمال اول 96-95 روی سایت دانشکده جهت استفاده قرار داده شد. دانشجویان محترم گروه هی اموزشی به قسمت گروههای آموزشی خود رفته و گزینه برنامه، فرم و فایل ها را انتخاب نمایند.

تلفن پاسخگویی و راهنمایی، کارشناسان آموزش
  تلفن مرکزی   19-06133330010


تلفن های داخلی:
                    
 

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

آموزش

خانم مرضیه فرزام نیا

4411

آموزش- علوم اجتماعی

خانم سحر میری

4411

آموزش- اقتصاد

خانم مریم محقق

4413

آموزش- دبیرخانه آموزش

خانم سیما بحرینی نژاد

4412

آموزش- حسابداری

خانم پوران نوذری

4412

آموزش-علوم سیاسی

خانم خدیجه بندری

4413

آموزش- مدیریت

خانم لیلا مزاری

4413

آموزش- حقوق-

خانم خدیجه بندری

4413

امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

ثریا طالقانی اصل

4414

امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

خانم خدیجه اسفندیاری

4414