نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم ارایه سرویس های امانت در مرکز تحقیقات

عدم ارایه سرویس های امانت در مرکز تحقیقات


عدم ارایه سرویس های امانت در مرکز تحقیقات

به  اطلاع می رساند مرکز تحقیقات دانشکده جهت ورود اطلاعات کتابخانه ای در سامانه جدید کتابخانه مرکزی  دانشگاه  تا اطلاع بعدی قادر به ارایه سرویس دهی  و امانت منابع به مراجعین محترم نمی باشد. در پایان فرایند ورود اطلاعات ادامه سرویس دهی انجام خواهد گردید.