نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

در راستای تحقق اهداف صندوق حمایت ازپژهشگران و فناوران کشور در امر پژوهش در کلیه سطوح، آیین نامه حمایت از رسله دکتری به شرح فایل الحاقی تهیه و تدوین شده است . برای استفاده فایل الحاقی را دانلود بفرمایید دانشکده اقتصاد و علوما اجتماعی اهواز