نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرویس دسترسی و دانلود آنی و نامحدود مقالات، کتب و پایان نامه های

سرویس دسترسی و دانلود آنی و نامحدود مقالات، کتب و پایان نامه های


سرویس دسترسی و دانلود آنی و نامحدود مقالات، کتب و پایان نامه های

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز به اطلاع می رساند، با حمایت و پیگیریهای معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، آقای دکتر حاجی دولو و ریاست محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، سرکار خانم دکتر خادمی زاده ،سرویس دسترسی و دانلود آنی و نامحدود مقالات، کتب و پایان نامه های بیش از 200 ناشر معتبر بین المللی برای دانشگاهیان و پژوهشگران گرامی فعال گردیده شد. جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید. http://dl.scu.ac.ir/