نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخن رانی علمی توسط دکتر حسین آقایی جنت مکان

سخن رانی علمی توسط دکتر حسین آقایی جنت مکان


سخن رانی علمی توسط دکتر حسین آقایی جنت مکان

سخن رانی علمی پیرامون نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در جمع کارشناسان حقوقی 4 استان کشور(خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان) ..::... مکان سالن همایش های سازمان کشاورزی خوزستان ...:::... ..::::... زمان سه شنبه 14 مهرماه 1394 ...::.. ساعت 8 تا 12