نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی حقوقی

سخنرانی علمی حقوقی


سخنرانی علمی حقوقی

کنفرانس ارتقاء کرامت انسانی در پرتوی حمایت های حقوق کیفری در دانشگاه آزاد اسلامی ایذه توسط دکتر جناب آقای حسین آقایی جنت مکان عضو هئات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی .:. زمان و مکان به گاه دیگر اعلام می شود.