نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی حقوقی

سخنرانی علمی حقوقی


سخنرانی علمی حقوقی

جلسه سخنرانی علمی دکتر حسن آقایی جنت مکان در جمع کارشناسان حقوقی سازمان آب و برق خوزستان با عنوان نوآوری های قانون مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری نوین زمان پنج شنبه : ساعت 9 تا 12 مکان: سد و نیرگاه شهید عباس پور