نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان مشکلات و راهکارهای توسعه اقتصادی ایران

سخنرانی دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان مشکلات و راهکارهای توسعه اقتصادی ایران


سخنرانی دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان مشکلات و راهکارهای توسعه اقتصادی ایران

سخنرانی جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی مدیر اسبق بورس و مشاور وزیر مسکن و شهر سازی در تاریخ 18/9/94 ساعت 10:30-9 صبح در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار می گردد.