نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه پیام رسانی اطلاعات آموزشی دانشجویان

سامانه پیام رسانی اطلاعات آموزشی دانشجویان


سامانه پیام رسانی اطلاعات آموزشی دانشجویانسامانه پیام رسانی  اطلاعات آموزشی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز . با ثبت نام در این وب سایت اطلاع رسانی نمرات ،عدم تشکیل کلاس در هر زمان و مکان امکان پذیر می باشد  ادرس  وب سایت:   samasms.ir