نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه جذب نیروی انسانی برای مشارکت در سرشماری عمومی نفوس مسکن 95

سامانه جذب نیروی انسانی برای مشارکت در سرشماری عمومی نفوس مسکن 95


سامانه جذب نیروی انسانی برای مشارکت در سرشماری عمومی نفوس مسکن 95

سامانه جذب نیروی انسانی برای مشارکت در سرشماری عمومی نفوس مسکن 95  به قرار زیر می باشد متقاضیان شرکت در سرشماری نفوس وو مسکن  می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.