نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته های جدید گروه حقوق

رشته های جدید گروه حقوق


رشته های جدید گروه حقوق

رشته ی حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد از مهر ماه سال 1395 دانشجوی خواهد داشت .