نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی سرویس اطلاعات سازمان بورس بصورت الکترونیکی از طریق نرم افزار گزارش سهام 2

راه اندازی سرویس اطلاعات سازمان بورس بصورت الکترونیکی از طریق نرم افزار گزارش سهام 2


راه اندازی سرویس اطلاعات سازمان بورس بصورت الکترونیکی از طریق نرم افزار گزارش سهام 2

نرم افزار گزارش سهام 2 با در خواست گروه حسابداری  تهیه وراه اندازی گردید. سرویس اطلاعات سازمان بورس  بصورت الکترونیکی از طریق نرم افزار گزارش سهام 2 به روز می گردد. لازم به ذکر می باشد این اطلاعات در سایت کارشناسی ارشد و سایت کارشناسی  در دسترس دانشجویان می باشد.قابل استفاده می باشد