نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی سامانه متمرکز خدمات حوزه انفورماتیک

راه اندازی سامانه متمرکز خدمات حوزه انفورماتیک


راه اندازی سامانه متمرکز خدمات حوزه انفورماتیک

با راه اندازی این سامانه از این پس کلیه پرسنل و دانشجویان گرامی قادر خواهند بود تمامی مشکلات کامپیوتری و اینترنت و شبکه  را در هر زمان و در هر مکان در این سامانه ثبت  و پیگری کنند.

لینک ورود به سامانه ثیت تیکت در بخش سامانه های دانشگاه می باشد.
scu.ac.ir   (دسترسی به اینترنت قطع شود )