نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای گیگالیب

راهنمای گیگالیب


راهنمای گیگالیب

 

راهنمای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه

لطفا برای دانلود فایل راهنما بر تصویر زیر کلیک نمایید.


 

   1 .       ابرموتور جستجوی گیگالیب      
                 
2.
 
       ابرموتور جستجوی گیگالیب
(جستجو در پایگاه اسکوپوس)
     
                 
3.
 
      راهنمای دسترسی به مقالات از طریق DOI      
                 
  4.       نحوۀ درخواست کتب آرشیوی دیجیتال       
 
                 


توجه :  کاربران برای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی میتوانند از

 داخل دانشگاه به طور مستقیم و از خارج دانشگاه با نصب VPN دسترسی داشته باشند .

راهنمای استفاده از سامانه