نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای مسیر جهت مراجعه شرکت کنندگان

راهنمای مسیر جهت مراجعه شرکت کنندگان


راهنمای مسیر جهت مراجعه شرکت کنندگان

لطفا تنها از درب ورودی دانشگاه جندی شاپور واقع در اتوبان گلستان جهت ورود به محل برگزاری سمینار (دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی) استفاده نمایید.

برای دریافت فایل راهنمای مسیر، فایل الحاقی را دانلود نمایید.