نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی ایجاد صفحه شخصی اساتید

راهنمایی ایجاد صفحه شخصی اساتید


راهنمایی ایجاد صفحه شخصی اساتید

قابل توجه اعضائ محترم هیات علمی

برای تنظیم و به روز رسانی پروفایل خود در وب سایت دانشکده لینک زیر را دنبال کنید

 دانلود راهنمایی  ایجاد صفحه شخصی اساتید