نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار چهره به چهره اعضای هیات علمی جوان دانشکده با ریاست دانشکده

دیدار چهره به چهره اعضای هیات علمی جوان دانشکده با ریاست دانشکده


دیدار چهره به چهره اعضای هیات علمی جوان دانشکده با ریاست دانشکده

دیدار چهره به چهره جمعی از اعضای هیات علمی جوان دانشکده با  دکتر منصور زراء نژاد ریاست  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

 

---

-

--