نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار جمعی از بانوان اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

دیدار جمعی از بانوان اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


دیدار جمعی از بانوان اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 98 - 1397  دکتر زراء نژاد مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی  با جمعی از بانوان هیات علمی این دانشکده دیدار و گفتگو کردند. این جلسه در روز سه شنبه 27 شهریور و حدود سه ساعت طول کشید.

در این دیدار اعضای هیات علمی ضمن بیان مسائل و مشکلات اداری، آموزشی - پژوهشی و رفاهی خود در دانشکده، به طرح ایده ها ، نظرات و پیشنهادات خود در این رابطه پرداختند و نقش تاثیرگذار بانوان در ارتقاء دانشکده و دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از حمله مباحث مطرح شده از سوی بانوان می توان به مواردذ زیر اشاره نمود:

  1. ضرورت حضور بیشتر بانوان در دانشکده و کمک به جذب اعضای هیات علمی زن و افزایش تعداد بانوان
  2. کاهش نابرابری ها و ارائه فرصت های بیشتر برای تصدی پست های مدیریتی توسط بانوان
  3. ارائه فرصتهای برابر آموزشی، پژوهشی، و تسهیل امور مربوط به ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت، ...
  4.  هماهنگی و کمک به کاهش وضعیت تداخل و تعارض کار – خانواده
  5. کمک به بهبود شرایط آموزشی و پژوهشی و تناسب و هماهنگی آنها با شرایط خاص بانوان
  6. کمک به بهبود شرایط رفاهی کارکنان ازحیث امکانات و تجهیزات (اتاق مناسب اساتید، سیستم نور، سرما و گرمای مناسب اتاق،  کامپیوتر، میز و کمد و صندلی و ... )
  7. بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در محیط کار

 

در این دیدار دکتر زراءنژاد ضمن اشاره به محدودیتهای خاص بانوان در جامعه، به بیان نقاط قوت و مثبت حضور بانوان هیات علمی در دانشگاه و جامعه و وجود ظرفیت های بالقوه در این زمینه پرداختند و اظهار امیدواری نمودند که بسیاری از مسائل و مشکلات با مشارکت و همکاری در دانشکده قابل پیگیری و حل می باشد. همچنین در این جلسه برخی پیشنهادات و راهکارهای ارتقاء عملکرد آموزشی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.