نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار جمعی از اعضای هیات علمی جوان با رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

دیدار جمعی از اعضای هیات علمی جوان با رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


دیدار جمعی از اعضای هیات علمی جوان با رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

در این جلسه که در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد برگزار شده،اعضای هیات علمی جوان دانشکده به طرح دیدگاههای خود پرداختند و برخی از راهکارهای ارتقاء عملکرد آموزشی پژوهشی دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار دکتر زراءنژاد پتانسیل های موجود در دانشکده برای ارتقاء جایگاه آن در سطح دانشگاه و استان اشاره کردند و افزودند تمامی امکانات موجود و با تمام ظرفیت در اختیار جوانان قرار دارد و فضای دانشکده برای مشارکت جوانان در سطح مدیریت دانشکده فراهم است.ولی از اعضای هیات علمی جوان دانشکده خواست تلاش خود را در زمینه ارتباط با صنعت و جامعه افزایش دهند و حضوری پر رنگ تر در مجامع مختلف علمی داشته باشند در این دیدار دکتر درزیان عزیزی مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه کردند و فرصتهای موجود برای مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی را خواستار شدند.