نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دهمین همایش بین المللی سیره علوی با رویکرد امام علی: اقتصاد و جامعه

دهمین همایش بین المللی سیره علوی با رویکرد امام علی: اقتصاد و جامعه


دهمین همایش بین المللی سیره علوی با رویکرد امام علی: اقتصاد و جامعه

دهمین همایش بین المللی سیره علوی

محورهای همایش علمی پژوهشی بین المللی سیرۀ علوی را به شرح ذیل اعلام کرد : 

محور های دهمین همایش بین المللی سیرۀ علوی با رویکرد اقتصاد و جامعه 

محورهای همایش

( اقتصاد ) : 

۱ -اقتصادمقاومتی و خوداتکایی در سیرۀ امام علی (ع)

۲- مؤلفه های نظام اقتصادی در سیرۀ علوی 

۳- عدالت اجتماعی و عدالت افتصادی از منظر امام علی (ع) 

۴- پیامد های ربا در نظام اقتصادی از منظر امام علی (ع) 

۵- احتکار در فقه اسلامی و سیرۀ علوی 

۶ - روش های ایجاد امنیت اقتصادی در مبارزه با مفاسد اقتصادی 

۷- راه های بهبود فضای کسب و کار در سیرۀ امام علی (ع) 

۸ – تشویق به تولید و حمایت از تولیدکنندگان در سیرۀ امام علی (ع) 

۹ – اخلاق تجارت ، بازار و کسب و کار در سیرۀ امام علی (ع) 

۱۰ – مبارزه با فشاد اقتصادی در سیرۀ امام علی (ع) 

۱۱- سیاست نظارت و بازرسی ( پنهان و پیدا ) در بازار جهت جلوگیری از مفاسد اقتصادی و اداری 

۱۲ – شیوه های مبارزه با فساد در سیرۀ علوی 

جامعه  : 

• اعتدال ، اخلاق ، ایمان و معنویت در سیرۀ علوی 

• صیانت از اعتقادات و اخلاقیات جامعه از منظرامام علی (ع) 

• رعایت حقوق متقابل دولت و ملت در سیرۀ امام علی (ع) 

• آزادی های سیاسی ، اجتماعی و اعتقادی از منظر امام علی (ع) 

• روابط دولت اسلامی با سایر دولت ها از دیدگاه امام علی (ع) 

• آسیب های اجتماعی و راه های مقابله با آن 

• مدیریت استراتژیک ( استراتژی مقابله و جهاد )

• فرهنگ کار و کار جهادی در سیرۀ امام علی (ع) 

• کیفیت مقابله و مدیریت بحران اجتماعی در سیرۀ علوی (ع) 

• انتقاد پذیری حاکمان و ضرورت نقد مدیران 

• شیوه های حل اختلاف قوا و مدیران و برخورد با عوامل اختلاف 

• ارتقاء و اصلاح فرهنگ عمومی جامعه از منظر امام علی (ع) 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سیرۀ علوی مراجعه نمایید  :     www.Sirehalavi.ir  و یا با شماره تلفن ۰۶۶۳۳۱۲۰۰۶۴ تماس حاصل نمایند .

کد خبر 4459680