نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد


دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد


دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد

عنوان " شاخص مقاومت پذیری اقتصادی و بررسی اثرآن بر رشد اقتصادی ایران "

اساتید راهنما : دکترمنصور زراءنژاد و دکترابراهیم انواری

داور داخلی : دکترسیدمرتضی افقه و دکترسیدعزیز آرمن و دکترعبدالمجیدآهنگری

برگزار کننده: حمیدرضا حلافی

تاریخ برگزاری  دوشنبه 24 /7/96 ساعت 10 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده

 

       دفترگروه اقتصاد