نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد مهرماه 1396

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد مهرماه 1396


دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد مهرماه 1396

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد

عنوان " محاسبه شاخص توسعه انسانی استان های مختلف ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و اشتغال با استفاده از منطق فازی "

اساتید راهنما : دکترسید مرتضی افقه و دکترعبدالمجدآهنگری

داور داخلی : دکترمسعود خداپناه و دکترابراهیم انواری و دکترحسن فرازمند

برگزار کننده: حسین عسگری لاهیجی

تاریخ برگزاری  چهار شنبه 5 /7/96 ساعت 9 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده