نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد


دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد

عنوان " بررسی حرکات مشترک و علیت میان بازار دارایی ها ( مسکن و دارایی های مالی) در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک"

اساتید راهنما : دکترعبدالمجدآهنگری و دکترسیدعزیزآرمن

داور داخلی : دکترسیدمرتضی افقه  و دکتراحمدصلاح منش و دکترامیرحسین منتظرحجت

برگزار کننده: مهوش مرادی

تاریخ برگزاری  دو شنبه 22 /3/96 ساعت 10 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده

 

                                دفترگروه اقتصاد