نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه پایان نامه دوره دکتری حسابداری

دفاعیه پایان نامه دوره دکتری حسابداری


دفاعیه پایان نامه دوره دکتری حسابداری

 

دفاعیه پایان نامه دوره دکتری حسابداریعنوان:

 

مدل یابی عوامل موثر بر هزینه سرمایه سهام عادی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر سید حسین سجادی

 

اساتید مشاور:

دکتر ولی خدادادی

دکتر عبدالرحمن راسخ

 

نگارنده:

حمید صالحی

 

تاریخ دفاع:

چهارشنبه 17/9/95 ساعت 10

سالن سمینار دانشکده اقتصاد

 

***********************

 

 

 

 

 

دفاعیه پایان نامه دوره دکتری حسابداری

 

عنوان:

شناسایی مصادیق خطر تقلب در صورتهای مالی در ایران و ارزیابی روشهای کشف آن

 

استاد راهنما:

دکتر سید حسین سجادی

 

اساتید مشاور:

دکتر علی رحمانی

 

نگارنده:

توحید کاظمی

 

تاریخ دفاع:

چهارشنبه 17/9/95 ساعت 11:30

سالن سمینار دانشکده اقتصاد