نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت نامه سمینار آشنایی با مزیت های بخش تعاونی برای کلیه اعضای هیات علمی دانشکده

دعوت نامه سمینار آشنایی با مزیت های بخش تعاونی برای کلیه اعضای هیات علمی دانشکده


دعوت نامه سمینار آشنایی با مزیت های بخش تعاونی برای کلیه اعضای هیات علمی دانشکده

  احتراما. به استحضار می رساند معاونت پژوهش و فناوری در نظر دارد سمیناری با عنوان آشنایی با مزیت های بخش تعاونی با همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز چهار شنبه مورخ 23/8/97 از ساعت 12-10 در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار می گردد. با توجه به تخصص، زمینه کاری و آشنایی اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد، بدین وسیله از جنابعالی و کلیه اعضای هیات علمی آن دانشکده جهت حضور در این سمینار دعوت به عمل می آید. لازم به ذکر است برای شرکت کنندگان در این سمینار گواهی صادر می گردد