نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم دانشجویان

دستورالعمل دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم دانشجویان


دستورالعمل دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم (تمام مقاطع)
 کارت ورود به جلسه امتحانی و الزام به داشتن این کارت در رورزهای امتحانی را  ملاحظه فرمایید   (دانلود فایل الحاقی)

وب سایت انتخاب واحد الکترونیکی
http://reg.scu.ac.ir/samaweb