نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی به ژورنالهای انتشارات De Gruyter

دسترسی به ژورنالهای انتشارات De Gruyter


دسترسی به ژورنالهای انتشارات De Gruyter

قابل توجه دانشجویان #تحصیلات_تکمیلی
✅ایجاد دسترسی دانشگاه شهید چمران اهواز به مجموعه ژورنالهای انتشارات De Gruyter تا تاریخ 10 تیرماه 1396
??"انتشارات De Gruyter با قدمتی بیش از 260 سال از قدیمی ترین ناشرین کشور آلمان می باشد. ناشر، مالک بیش از 85000 عنوان کتاب بصورت چاپی و الکترونیکی و حدودا" 900 عنوان ژورنال می باشد که در تمام موضوعات شامل علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی و پزشکی به چاپ میرسد. بیش از 70 درصد از ژورنالها به زبان انگلیسی می باشند. ناشر همچنین ارائه کننده بیش از 50 پایگاه الکترونیکی در موضوعات تخصصی مختلف است. از مجموع ژورنالها حدودا" 485 عنوان در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و گرایشهای تخصصی  وابسته و 406 عنوان در زمینه علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی است. نزدیک به 200 عنوان از ژورنالهای ناشر نمایه شده در ISI می باشند و نزدیک به 100 عنوان اخیرا" با رشد چشمگیر شاخص تاثیرگزاری یا Impact Factor همراه بوده اند."
 وب سایت  انتشارات    www.DeGruyter.com??