نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری


در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

      احتراماً، بدینوسیله به استحضار می رساند انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشمول تمدید سنوات شامل کارشناسی ارشد از نیمسال پنجم به بعد  و دکتری از نیمسال نهم به بعد منوط به تصویب و ثبت پروپوزال در سامانه  RMS  می باشد. خواهشمند است حداکثر تا 01/04/1396 نسبت به ارسال مدارک تمدید سنوات دانشجویان مذکور اقدام فرمایید.  ضمنا پس از بررسی مدارک و صدور مجوز تمدید سنوات در بازه زمان حذف و اضافه، دانشجویان می توانند نسبت به ثبت واحد اقدام نمایند.