نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص انتخاب واحد دانشجویان میهمان

در خصوص انتخاب واحد دانشجویان میهمان


در خصوص انتخاب واحد دانشجویان میهمان

بنا به دستور مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه، انتخاب واحد نیمسال دوم 94 برای کلیه دانشجویان مهمان در صورت داشتن مجوز مهمانی برای آن نیمسال و نیز دانشجویان انتقالی که هنوز شماره دانشجویی دائم ندارند، فقط در تاریخ های یکشنبه 11 بهمن و دوشنبه 12 بهمن ماه و توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد.

لازم به تاکید است که دانشجویان مذکور باید بدهی خود را به صورت کامل و فقط از طریق سامانه الکترونیکی پرداخت نمایند.