نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس اضافه شده در موعد حذف و اضافه گروه علوم اجتماعی

دروس اضافه شده در موعد حذف و اضافه گروه علوم اجتماعی


دروس اضافه شده در موعد حذف و اضافه گروه علوم اجتماعی

اطلاعیه

دروس اضافه شده در موعد حذف و اضافه

(نیمسال اول 97- 96 گروه علوم اجتماعی)

به کانال خبری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی  بپیوندید و در جریان تازه ترین اخبار این  دانشکده  قرار گیرید 


      نام درس     

تعداد واحد

روز و ساعت

استاد

تاریخ امتحان

آمار مقدماتی    (ترم 3)

2

د 18- 16

دکتر حسین ملتفت

14/10/96

10صبح

کاربرد کامپیوتر (ترم 7)

3

ش 16- 14         س 18- 17

دکتر علی حسین حسین زاده

20/10/96

ساعت 14

تکنیکهای خاص تحقیق (ترم 7)

3

ش 10- 8            ی 15- 14

دکتر حسین ملتفت

12/10/96

10 صبح

ج جهان سوم    (ترم 7)

2

ش 12- 10

دکتر­ عبدالرضا نواح

14/10/96

8 صبح