نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درس های زیر حد نصاب نیمسال اول 98-97

درس های زیر حد نصاب نیمسال اول 98-97


نیسمال اول 98-97

درس های زیر حد نصاب نیمسال اول 98-97

 گروه اقتصاد:

باسلام؛
بدینوسیله دروس زیرحد نصاب تعداد دانشجویان گروه علوم اقتصادی نیمسال اول 97 به شرح ذیل اعلام می گردد،لازم به ذکر است در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان دروس زیر منحل می گردند:

1-اقتصاد انرژی (کددرس 971237) گروه 1 با آقای اندایش (ثبت نامی 3 نفر) وگروه 2 با آقای دکترمنتظرحجت (ثبت نامی 4 نفر)

2-اقتصادسنجی 2 (کددرس 971217) گروه 2 با آقای دکتر منتظرحجت (ثبت نامی 9 نفر)

3-مبانی فلسفی وروش شناسی اقتصاد (کددرس 971219) گروه1 ( بدون ثبت نام) وگروه 2 ( ثبت نامی 1 نفر) با آقای دکتر زراء نژاد

4-زبان انگلیسی تخصصی (کددرس 971208) گروه 2 با آقای دکتر زراء نژاد (ثبت نامی 3 نفر)

 

دروس زیر حد نصاب رشته مدیریت بازرگانی (مقطع کارشناسی )

نیمسال اول 97

ردیف

عنوان درس

تعداد ثبت نامی

1

آموزش مهارت های حرفه ایی

7 نفر

2

اخلاق حرفه ایی در مدیریت

8 نفر

3

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

2 نفر

4

سیستم های خرید انبارداری و توزیع

5 نفر

5

مدیریت منابع انسانی

8 نفر

 


گروه علوم سیاسی


1-کلیات اقتصاد برای سیاست           کد 598211         استاد رومی
2-کلیات حقوقی اساسی                کد 598210         استاد نجف پور
3-کلیات دانش سیاسی                  کد 598209         استاد مهدی پور
4-کلیات مدیریت و کارآفرینی             کد 598212         استاد نامشخص
5-جامعه شناسی و سیاست           کد 598213         نامشخص
6-دفاع مقدس                               کد 598235         استاد کاظمی
7-قرآن وسیاست                           کد 598201         دکتر آل غفور
 

 گروه حقوق

1-رویه قضایی                  کد 209262         دکتر طاهری نسب
2-قواعد فقه 1                 کد 209250         دکتر شبری
3-کارآموزی قضایی            کد 209260         دکتر آقایی
4-کار تحقیقی 2 گروه 1     کد 209243         دکتر احمدی
5-کار تحقیقی 2گروه 3      کد 209243         دکتر سرخه
6-کلیات حقوق جزا گروه 1   کد 34207           دکتر آقایی  
7-کلیات حقوق جزا گروه 2    کد 34207         دکتر آقایی
8-اخلاق و حقوق قضا گروه 1  کد 34209         دکتر ایزدی
9-اخلاق و حقوق قضا گروه2     کد 34209         دکتر ایزدی
10-اصول فقه 1 گروه 1         کد 34204         دکتر حمیدی
11-اصول فقه 1 گروه 2      کد 34204            دکتر ایزدی
12-حقوق اساسی 1 گروه 1  کد 34203         دکتر اسدی نژاد
13-حقوق اساسی 1 گروه 2 کد 34203         دکتر انصاریان
14-حقوق بین الملل عمومی 1 گروه 1 و 2   کد 34202         دکتر نوروزی
15-حقوق تجارت 1 گروه 1 و 2 کد 34205           دکتر عطاشنه
16-حقوق مدنی 1  گروه 1و2        کد 34206                  دکتر ملائکه پور
17-حقوق و استاندارد    کد 34211         دکتر عطاشنه

گروه علوم اجتاعی

1- کاربرد کامپیوتر          کد 226298         دکتر حسین زاده