نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درسهای به حد نصاب نرسیده و حذف شده

درسهای به حد نصاب نرسیده و حذف شده


درسهای به حد نصاب نرسیده و حذف شده

قابل توجه دانشجویان  محترم درسهای به حد نصاب نرسیده و حذف شده
  رشته علوم اجتماعی :
جامعه شناسی پزشکی     ثبت نام 7 نفر
درس  اضافه شده :
روش تحقیق نظری  با کد 226218  گروه 1 ترم 7 پژوهشگری استاد درس دکتر  رضادوست تاریخ امتحان 12/10/95 ساعت 13   روز کلاس سه شنبه 12-10 چهار شنبه 17-16
رشته اقتصاد:
درسهای ارزیابی طرحهای اقتصادی (21429115) گروه 2 آقای آقاجری
و اقتصاد ایران  (2142931) گروه 2 آقای دکتر آهنگری
  حذف می باشند.
لازم به ذکر است دانشجویان دروس مذکور را در زمان حذف و اضافه با گروه1 اخذ نمایند.
 درس اضافه شده  گروه اقتصاد :
 درس اقتصاد خرد (1)با کد درس (2142922) گروه 1 –چهارشنبه 16-14 کلاس 204 * سه شنبه18-16 کلاس 211  : با آقای دکتر انواری  با تاریخ امتحان 95/10/12  ساعت امتحان 13 ایجاد گردید.
  رشته حقوق:
1-حقوق مدنی 7     9 نفر
2-آمار         2نفر
3-پلیس علمی     6 نفر
4-حقوق ثبت     4 نفر
5-حقوق کامپیوتر    4 نفر
6-رویه قضایی    5 نفر
7-فلسفه حقوق    5 نفر
8-کار تخصصی1  گروه1    1 نفر
9-کارتخصصی1  گروه1      1 نفر


------------------------------------------------------------------------------
 جهت دریافت قوانین آموزشی و جدیدترین اخبار مرتبط با دانشکده به کانال تلگرامی دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی به ادرس زیر مراجعه نمایید  .  
http://telegram.me/scu_eco