نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره

درباره


           

نظر به وجود صنایع بزرگی مانند شرکت های ذوب فلزات، نیشکر و صنایع جانبی آن، صنایع نفت و گاز ، صنعت پتروشیمی و سایر صنایع دیگر و با توجه به این نکته که استان خوزستان از مناطق صنعتی ایران محسوب می شود لذا اهمیت ایجاد رشته های مانند حسابداری که به طور مستقیم و غیر مستقیم به استفاده بهینه منابع در این صنایع کمک می نماید بیش از پیش آشکار می گردد با توجه به موارد ذکر شده مسئولین امر به موازات توسعه صنعتی استان خوزستان اقدام به تاسیس رشته هایی که شتاب صنعتی شدن استان را تشدید می کند و به این مهم کمک می نماید به همین دلیل در سال 1353 رشته حسابداری در دانشگاه شهید چمران اهواز (جندی شاپور اهواز) تاسیس گردید و از آن موقع تا کنون به این وظیفه خطیر پرداخته است. در حال حاضر این رشته در 3 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به آموزش و تربیت دانشجو می نماید.