نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش افزایی دینی اعضاء هیات علمی

دانش افزایی دینی اعضاء هیات علمی


دانش افزایی دینی اعضاء هیات علمی

احتراماً به یاری خداوند و با حمایت هیأت رئیسه محترم دانشگاه  مقرر شده است که در هفته اول شهریورماه 96 دوره دانش افزایی دینی برای همکاران عضو هیأت علمی با مرتبه استادیار و دانشیار ( پیمانی، رسمی آزمایشی  و رسمی قطعی ) در شهر مقدس  مشهد  برگزار شود.  خواهشمند است دستور فرمائید فرم شماره 1 در اختیار اعضای محترم هیأت علمی قرار گیرد و حداکثر تا روز شنبه مورخ 20/3/96 فرم های ( 1 و 2 )  به این مدیریت ارسال شود. بدیهی است ارسال فرم ها خارج از موعد مقرر از جانب دانشکده منجربه تضییع حقوق همکاران متقاضی خواهد شد. در پایان لازم به ذکر است فرم های تکمیل شده علاوه بر ارجاع سیستمی به صورت دستی نیز به این مدیریت ارسال گردد.

رئیس برنامه ریزی  و ارزیابی آموزشی دانشگاه